Nhạc sỹ Trương Quý Hải hát về đồng đội

Hàng năm cứ đến tháng 7, vào ngày giỗ trận Vị Xuyên, người nhạc sỹ Trương Quý Hải trong bộ quân phục nhuốm màu thời gian lại tìm về chiến trường xưa, bồng cây đàn ghi-ta, hát trước anh linh đồng đội của mình.