Olivia Rodrigo là 'Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất' tại Grammy 2022

Đúng như dự đoán của truyền thông quốc tế, Olivia Rodrigo đã được xướng tên là "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại Grammy 2022.