"Chú Văn ạ, làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng"

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo trong hang Pắc Pó (Cao Bằng), Bác Hồ trao cho đồng chí Văn (bí danh của đồng chí Võ Nguyên Giáp) nhiệm vụ tổ chức “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân”. Hang nhỏ nằm sâu trong khe núi.