Sau gần 4 năm vắng bóng, Lễ tôn vinh Nữ Doanh nhân Sắc Tâm Tài mùa 4 trở lại

Sau gần 4 năm vắng bóng, Lễ tôn vinh Nữ Doanh nhân Sắc Tâm Tài sẽ quay trở lại cùng cộng đồng doanh nhân vào ngày 08/6/2022 tại Nhà hát TP.HCM, do Viện nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam xét duyệt.