Phùng Phước Thịnh đại diện Việt Nam tham gia Nam vương Du lịch Thế giới 2022

Phùng Phước Thịnh vừa được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới 2022.