Hungari phong tước hiệu Hiệp sỹ cho Giáo sư Vũ Khiêu

Với những đóng góp to lớn của Giáo sư Vũ Khiêu trong truyền bá văn hóa và thúc đẩy ngoại giao nhân dân Hungari - Việt Nam, ngày 09/11/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Hungari Kover Laszlo đã cùng chứng kiến Lễ trao Huân chương Chữ thập Hiệp sỹ Hungari tặng giáo sư Vũ Khiêu - nhà văn hóa, nhà nghiên cứu lão thành của Việt Nam.