Vườn lan Hai Beo một địa chỉ uy tín luôn kết nối, chia sẻ đam mê Lan Đột Biến

Vườn lan Hai Beo hiện là một vườn Lan chuyên Lan đột biến lớn nhất tại TPHCM và khu vực Miền Nam. Với trên 25 năm kinh nghiệm trong ngành Lan và cây cảnh, Vườn Lan Hai Beo cũng là một trong những nơi có quá trình hình thành phát triển sớm về ngành nông nghiệp cây cảnh tại Việt Nam.