Chân dung nữ Anh hùng Lực lượng vũ tra nhân dân Huỳnh Lan Khanh

Chị là con của ông Chủ tịch chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Huỳnh Tấn Phát, sau này ông là Phó thủ tướng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chị sinh năm 1948, 2 tuổi đã phải xa cha mẹ .