Đạo diễn Lương Đình Dũng: Điện ảnh Việt cần sự chung sức

“Điện ảnh Việt cần sự chung sức” là chủ đề cuộc trò chuyện của phóng viên với Đạo diễn Lương Đình Dũng, bàn luận về cách đối phó với khó khăn trong và sau đại dịch.