Hoa hậu Thiện nguyện Lan Trinh: Tháng báo hiếu tôi dành hết thời gian cho mẹ và gia đình

Là người theo đạo Phật và “Là người phụ nữ đã có con, hoa hậu Lan Trinh nghĩ rằng hào quang lớn nhất của mình hiện tại chính là báo hiếu cho cha, mẹ, nhìn thấy con cái khỏe mạnh, trưởng thành hơn mỗi ngày" - tháng 7 Vu lan về là lúc tạm gát hết mọi công việc để dành thời gian cho gia đình. Hoa hậu Thiện nguyện 2022 chia sẻ.