Vào xuân, cây Hà Nội nõn biếc!

Cây xanh cũng có tâm hồn và đặc biệt cây xanh Hà Nội còn in đậm cốt cách và gắn liền với nét đẹp văn hoá của người Tràng An!