Long An: Đón nhận bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Lập (TP Tân An)

Ngày 28/5, tại Đình Bình Lập (khu phố Bình Đông 1, phường 3), UBND thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.