Bắc Giang: "Quốc chúa đô mộc Dã Đại vương" và tam cổ tự ở đất tiên

Hàng thế kỷ qua đã có rất nhiều bài viết về cây Dã hương cổ thụ ở xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có một không hai trên thế giới. Sự tồn tại của cây vượt thời gian minh chứng cho sức sống trường tồn của loài thực vật. Biết bao vật đổi, sao dời cây vẫn hiên ngang tỏa bóng, làm nên hồn cốt một vùng quê.