Độc đáo tour di sản văn hoá biển miền Trung

Đến Quảng Ngãi, du khách sẽ tận mắt chiêm ngưỡng hàng ngàn cổ vật từ những con tàu cổ đắm ở vùng biển Duyên hải miền Trung Việt Nam. Đó là sự trải nghiệm, khám phá kho tàng di sản văn hoá biển độc đáo có giá trị lịch sử, khoa học...